Afkoppelen

In uw gemeente zijn verscheidende riolen vernieuwd in de afgelopen jaren. Op diverse locaties is het oude gemengde riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Het regenwater wordt in een apart regenwaterriool ingezameld en elders op het oppervlaktewater geloosd of geïnfiltreerd in bodem. Daarnaast kunt u het regenwater van uw dak(en) zelf verwerken door gebruik van een infiltratievoorziening zoals een infiltratiekoffer of een verlaging of vijver in uw tuin. Het afvalwater van huishoudens wordt in een vuilwaterriool naar de rioolwaterzuivering installatie (RWZI) afgevoerd. De voordelen van het gescheiden rioolstelsel:

  • Er hoeft geen schoon regenwater meer te worden gezuiverd bij de RWZI wat leidt tot lagere zuiveringskosten en een betere zuivering van rioolwater;
  • Het regenwater wordt op een natuurlijke manier weer verwerkt in de wijk of buurt waar de neerslag ook daadwerkelijk valt en voorkomt op die manier verdroging van bodem en oppervlaktewater.