Afvalinzameling met Pinksteren

In verband met Pinksteren zijn er enkele aanpassingen in de afvalinzameling.

Op onze website www.montferland.info/afvalwijzer  vindt u de meest actuele inzameldata. Vul eenvoudig uw postcode en huisnummer in voor een persoonlijke inzamelkalender.

Inzameling gft-afval

Maandag 1 juni 2020 (tweede pinksterdag) wordt in Montferland geen gft-afval ingezameld. De gft-inzameling vindt plaats op zaterdag 30 mei 2020. Het betreft hier de inzamelgebieden in de bebouwde kom van ’s-Heerenberg-West, Beek en Stokkum, alsmede het buitengebied van de voormalige gemeente Bergh. Omdat de route in sommige gevallen anders is dan normaal, dient u de gft-bakken tijdig (de vuilniswagens beginnen om 07.30 uur) buiten te zetten.

Inzameling Plastics, Blik en Drankenkartons

Ook wordt op maandag 1 juni 2020 in Didam geen Plastics, Blik en Drankenkartons ingezameld. Het gaat hierbij om het inzamelgebied Didam-Zuid en het buitengebied van Didam ten noorden van spoor + Loil. Voor deze inzameling is geen vervangende dag aangewezen. De eerstvolgende inzameldag hiervoor is op maandag 15 juni 2020.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afvallijn (0316) 59 55 55. De lijn is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.