Betalingsregeling

Heeft u tijdelijk onvoldoende geld? En komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u een betalingsregeling treffen.

Met een betalingsregeling krijgt u meer tijd om de belastingschuld te betalen. Wilt u een regeling afspreken neemt u dan even contact met ons op: telefoonnummer (0316) 291 391 optie Belastingen/WOZ of per email: belasting@montferland.info vermeldt dan in ieder geval het aanslagnummer waarvoor u een betalingsregeling wilt afspreken en uw telefoonnummer.

Meer informatie

  • Een betalingsregeling is afhankelijk van uw financiële situatie en het openstaand bedrag;
  • Een betalingsregeling wordt alleen getroffen als u tijdelijk de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen;
  • Als de vordering bij de belastingdeurwaarder ligt dan kan er alleen een regeling getroffen worden met ons deurwaarderskantoor;
  • U kunt er ook voor kiezen om met automatische incasso te betalen dan krijgt u maximaal negen maandelijkse termijnen afhankelijk van het moment van aanvragen;
  • Hoe sneller u contact opneemt met de gemeente na ontvangst van de aanslag hoe meer er mogelijk is. Er kan dan vaak een ruimere regeling worden afgesproken dan wanneer u pas na een herinnering, aanmaning of dwangbevel om een betalingsregeling vraagt.