Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)

Voor zelfstandig ondernemers die het financieel niet redden heeft de gemeente Montferland de regelingen: IOAZ, Bbz en Tozo.

Over Tozo

Bent u als ondernemer in de problemen gekomen door het corona-virus? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandig ondernemers zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten.

Tozo-regeling per 1 juni (Tozo 2)

De huidige Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo2) loopt van 1 juni tot en met 30 september en er gelden extra voorwaarden. Bij Tozo 2 telt het inkomen van uw partner ook mee. U kunt tot en met 30 september Tozo 2 aanvragen.

Nieuw steun- en herstelpakket: Tozo 3

Op 28 augustus 2020 kondigde het kabinet een nieuw steun- en herstelpakket aan per 1 oktober 2020. Onderdeel hiervan is verlenging van de Tozo-regeling vanaf 1 oktober 2020: Tozo 3. Alle voorwaarden die golden voor Tozo 1 en 2 gelden nu ook. Maar in Tozo 3 is er ook iets veranderd; alle beschikbare geldmiddelen  (van ook uw partner en kinderen) tot een bedrag van in totaal € 46.520 -tellen mee . Heeft u minder? Dan kunt u verlenging van uw uitkering aanvragen. Houd daarvoor onze website in de gaten.

Hier leest u de voorwaarden van deze regeling.

Let op: De Tozo-check werkt om veiligheidsredenen niet in Internet Explorer.

Wilt u Tozo 2 aanvragen?

Let op: Tozo 1 kunt u niet meer aanvragen.

Klik op de Aanvragen button hierboven.

Zelfstandigen die willen weten of ze aanspraak kunnen maken op de regeling kunnen op de website Krijgiktozo.nl met behulp van een digitale beslisboom toetsen of ze in aanmerking komen voor deze regeling.

Belangrijk om te weten: u krijgt niet automatisch Tozo 2 als u Tozo 1 heeft ontvangen. Dit geldt ook voor Tozo 3. U dient dat opnieuw aan te vragen. Tozo 3 kunt u niet met terugwerkende kracht aanvragen. Houd onze website in de gaten.

Noodloket

Misschien kunt u ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in het kader van Het Noodloket (TOGS) of Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regelingen worden door RVO uitgevoerd. Deze regelingen kunnen samen gaan met de regeling Tozo.

Stand van zaken van uw aanvraag

Wilt u weten hoever wij zijn met de behandeling van uw aanvraag? Of heeft u andere vragen met betrekking tot uw aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op door een e-mail te sturen naar bbz@montferland.info met vermelding van uw NAW gegevens en eventuele zaaknummer.

Inkomsten doorgeven

Ontvangt u een Tozo uitkering vanaf 1 juni? Dan betalen wij uw uitkering pas uit nadat u de Inkomstenverklaring heeft ingevuld. Dat kunt u doen door het digitale formulier Inkomstenverklaring in te vullen.

Wijziging doorgeven

Ontvangt u al een Tozo uitkering en wijzigt er iets in uw situatie?

Gaat u in loondienst werken of heeft u meer inkomsten ontvangen dan u eerder had gemeld aan ons? Heeft u uw werkzaamheden als zelfstandige hervat en heeft u daardoor voldoende inkomsten? Of gaat u verhuizen? Geeft dat dan zo snel mogelijk aan ons door. Dat kan via het digitale formulier Wijziging doorgeven Tozo.

Voor meer informatie kunt u maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur bellen met het cluster Werk & Inkomen, te bereiken via telefoonnummer (0316) 291 372. U kunt uw vraag ook mailen naar het e-mailadres: bbz@montferland.info.

Hoe het werkt

Denkt u dat u aan de voorwaarden voldoet, meldt u zich dan via de groene knop 'Aanvragen', bovenaan deze pagina.

Ontvangt u al een Tozo uitkering en wijzigt er iets in uw situatie? Dan kunt u de wijziging doorgeven door op de link 'digitale formulier' binnen het kopje 'Wijziging Tozo' te klikken.

Goed om te weten

IOAZ-uitkering voor oudere zelfstandigen

U kunt voor een IOAZ-uitkering in aanmerking komen als u zelfstandige bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd en u uw werkzaamheden als zelfstandige nog niet heeft beëindigd.

U kunt via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) zien of u mogelijk in aanmerking komt voor een uitkering. Komt u mogelijk in aanmerking? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt dan automatisch bij ons binnen. Daarna neemt een medewerker van Werk en Inkomen contact met u op.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Bent u een zelfstandig ondernemer en heeft u financiële bijstand nodig? Dan kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op een bijstandsuitkering of een lening voor bedrijfskapitaal krijgen.

De volgende groepen zelfstandigen kunnen in aanmerking komen:

  • Startende ondernemers;
  • Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen of zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen;
  • Oudere zelfstandigen (geboren voor 01-01-1960) met een niet-levensvatbaar bedrijf.

U kunt via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) zien of u in aanmerking komt voor bijstand voor zelfstandigen. Komt u in aanmerking? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt dan automatisch bij ons binnen. Daarna neemt een medewerker van Werk en Inkomen contact met u op.

Startende ondernemers

Hebt u nu een uitkering en wilt een bedrijf starten? De gemeente Montferland kent ook regelingen voor startende ondernemers. Zij kunnen onder andere een lening als startkapitaal krijgen. U moet de lening met rente terug betalen.

Neem contact op met het team Werk en Inkomen als u een bijstandsuitkering ontvangt en een onderneming wilt starten of meld u voor een aanvraag via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO). Uw melding komt dan automatisch bij ons binnen. Daarna neemt een medewerker van Werk en Inkomen contact met u op.

Tips