Brandveiligheid, melding of vergunning

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Hoe het werkt

Via bovenstaande knop 'Melding doen/vergunning aanvragen' kunt u checken of u een vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.

Vraag de vergunning minimaal 6 maanden van tevoren aan. U mag het gebouw namelijk niet gebruiken voordat u de vergunning hebt.

Vergunning

In de volgende gevallen vraagt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan:

 • U biedt slaapplekken aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, ziekenhuis of verpleegtehuis;
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf;
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen aanwezig met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld bij een dagopvang.

Let op! Als u geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvraagt, terwijl dit wel had gemoeten, bent u strafbaar.

Melding

Als er minstens 50 personen bij elkaar zijn, doet u een melding voor brandveilig gebruik. Dit doet u bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Onderwijs voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen: onderwijsgebouwen voor voortgezet onderwijs;
 • Lichte industrie, bijvoorbeeld een loods, stal of tuinbouwkas;
 • Kantoor, bijvoorbeeld een bankgebouw, gemeentehuis of provinciehuis;
 • Bijeenkomsten in bijvoorbeeld een congrescentrum, kerk, wijkgebouw of theater;
 • Zwembaden, sportzalen, sporthallen of fitnesscentra;
 • Een winkelcentrum, warenhuis, supermarkt, stationsgebouw of een winkel bij een tankstation.

Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken

Doe de melding minimaal 4 weken van tevoren. Vermeld dat het om een 'gebruiksmelding' gaat.

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw gedane melding. De gemeente kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Goed om te weten

Vergunning gebouwen

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken

Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar minstens 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis.

Melding terreinen en overige plaatsen

Om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen, festivals en campings te bevorderen gelden er met ingang van 1 januari 2018 landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Deze regels staan in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.  Het gaat hierbij om plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. Ook tijdelijke bouwsels die daar worden geplaatst vallen hieronder, zoals een tent op evenemententerreinen, een tribune en een podium. In het besluit zijn voorschriften opgenomen waaraan altijd moet worden voldaan.

Soms bent u verplicht een  activiteit te melden. U moet de melding ten minste vier weken voor de start van de activiteit indienen bij de gemeente. U kunt dit doen door het 'Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen' (onderaan deze pagina) in te vullen en dit samen met de verplichte stukken te mailen naar vergunningen@montferland.info. Op het formulier staat aangegeven in welke gevallen u een melding moet doen en welke  stukken moet worden ingediend.

Als u ook een evenementenvergunning moet aanvragen, dan hoeft  u geen aparte melding brandveiligheid van ‘overige plaatsen’ te doen.  In Montferland hebben wij ervoor gekozen om dit in de aanvraag evenementenvergunning mee te nemen.

Wat u nodig hebt

 • Als particulier hebt u uw DigiD inloggegevens nodig;
 • Als bedrijf hebt u eHerkenning en het KvK-vestigingsnummer nodig.

Tijdens het online aanvragen, wordt aangegeven welke documenten u moet meesturen.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een situatieschets met een schaal van minstens 1:1000;
 • Per verdieping of terrein een plattegrond met een schaal van minstens 1:100;
  • per plattegrond:
   • hoogte van de vloer
   • oppervlakte
   • maximaal aantal personen
   • brand- en/of rookwerende afscheiding
   • vluchtroutes en hoe deze zijn aangegeven
   • draairichting van deuren
   • zelfsluitende deuren en sluitwerk van deuren
   • noodverlichting
   • brandmeldcentrale en -paneel
   • alle blusapparatuur
   • brandweeringang

De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. De gemeente maakt vervolgens een ontwerpbesluit. Dit is een voorlopig besluit. Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, kunt u dit binnen 6 weken aangeven door hiervoor een zienswijze in te dienen. In uw zienswijze vermeldt u:

 • Uw naam;
 • Het dossiernummer van het ontwerpbesluit;
 • De reden waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit;
 • De datum dat u de zienswijze schrijft;
 • Uw handtekening.

Hoe lang het duurt

Voor een vergunning: 6 maanden. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Voor een melding: uw melding en bijbehorende documenten moeten minimaal 4 weken voordat u het gebouw, bouwwerk of terrein gaat gebruiken, zijn ingediend.

Bezwaar of beroep

 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw vergunning, kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend;
 • Als u het niet eens bent met de beslissing over uw melding, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.