Corona Herstelplan

Onlangs is het Corona Herstelplan vastgesteld door de gemeenteraad.

Ondernemers in de Gemeente Montferland, die door de coronamaatregelen van de overheid verplicht, op basis van de zogenaamd SBI-codes, hun onderneming moesten sluiten, hebben een compensatie ontvangen via het gebruikersgedeelte van de OZB. Wij zijn hierbij uitgegaan van de bedrijfsinformatie, zoals die bij ons bekend is.

Indien u geen compensatie gebruikersdeel OZB heeft ontvangen en wel meent daarop recht te hebben op basis van de verplichte sluiting in verband met corona, dan kunt u een aanvraag bij ons indienen.

Mocht u na toetsing inderdaad in aanmerking komen voor deze compensatie, dan wordt deze zo spoedig mogelijk uitbetaald.

De aanvraag kunt u tot en met 8 november indienen.