Drank- en horecavergunning

U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café of restaurant. U hebt dan wel een drank- en horecavergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Cafetaria’s en levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen. Maar zij mogen alleen zwakalcoholische drank verkopen, zoals bier en wijn. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Hoe het werkt

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd.

Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wat u nodig hebt

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd 
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras 
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Wat het kost

 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet: € 249,70 
 • Indien de aanvraag enkel betrekking heeft op een wijziging van ondernemer(s) of ondernemersvorm: € 129,00 
 • Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van het verzoek tot toevoegen van extra leidinggevenden op de vergunning: € 56,50 
 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet : € 56,50 
 • Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing tot het na het algemeen sluitingsuur geopend hebben van horecabedrijven indien die ontheffing strekt tot het geopend houden voor eenmaal: € 56,50 
 • Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het deelnemen aan het horecaconvenant, inclusief de aanvraag voor ontheffing van de sluitingstijden welke verbonden is aan het horecaconvenant: € 112,65 

Goed om te weten

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag 
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig 
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring sociale hygiëne 
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines 
 • cursussen voor barvrijwilligers 
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)