Een ander machtigen

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Een volmacht aanvragen kan alleen in het gemeentehuis in Didam.

Wie kan ik machtigen?

 • Bij Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde provincie.
 • Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap.
 • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

 • Vult u de achterkant van uw stempas in;
 • Ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
 • Geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

 • Vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente;
 • Ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier;
 • Levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente;
 • Stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd;
 • Stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Iemand machtigen bij gemeenteraadsverkiezingen:

 • U machtigt iemand uit dezelfde gemeente;
 • U vult de achterkant van uw stempas in;
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas;
 • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Meenemen

Degene die u hebt gemachtigd neemt de volgende zaken mee als hij gaat stemmen: 

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn);
 • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs. 

Meer informatie

Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels: 

 • Iemand mag deze verkiezing in verband met de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 door maximaal 3 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 4 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 3 anderen;
 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 

Als u nog geen stempas hebt ontvangen of u bent uw pas kwijt, kunt u een stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u persoonlijk doen tot 1 dag voor de verkiezingen voor 12.00 uur ‘s middags.  Als u de stempas schriftelijk aanvraagt, moet uw aanvraag uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag ontvangen zijn door de gemeente.