Gelderse gemeenten controleren grootschalig op arbeidsuitbuiting

Zes Gelderse gemeenten en verschillende overheidsdiensten hielden gisteren een gezamenlijke controle in het kader van de aanpak van arbeidsuitbuiting.

Medewerkers van zes gemeenten bezochten samen met Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Belastingdienst en de politie 38 woningen in Montferland, Berkelland, Oude IJsselstreek, Doetinchem, Apeldoorn en Voorst. Op basis van eerdere controles en andere signalen zagen de gemeenten dat arbeidsmigranten in bepaalde gevallen slecht worden gehuisvest en behandeld. De gemeenten controleerden gisteren uitgebreid om te inventariseren of arbeidsuitbuiting in hun gemeente plaatsvindt.

Burgemeester gemeente Montferland, Peter de Baat, namens de Achterhoekse gemeenten: “We kunnen in veel bedrijfstakken niet zonder arbeidsmigranten die veel on- en laaggeschoold werk verrichten. En voor hen is het aantrekkelijk zich in Nederland te verlonen. Ook in onze regio wonen en werken er veel arbeidsmigranten. Wat zij en wij niet willen is dat arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden hier moeten leven, in totale afhankelijkheid van hun werkgever. Daarom is het goed dat niet alleen gecontroleerd is op de woon- en levensomstandigheden, maar ook of zij in het vrije bezit zijn van hun identiteitsbewijzen en bankpassen en of zij voldoende betaald krijgen.”

Algemeen beeld van de bevindingen

  • Op meerdere locaties is gebleken dat de arbeidsmigranten niet beschikten over hun eigen identiteitsbewijzen. Dit kan een signaal zijn dat ze niet vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen;
  • Er zijn arbeidscontracten gesloten in een taal die de personen zelf niet machtig zijn, terwijl het van belang is dat mensen weten wat ze ondertekenen;  
  • Geen huurcontracten aanwezig, waardoor de huurvoorwaarden en de huur onduidelijk zijn;
  • Meer personen in een woning dan toegestaan is;
  • Schrijnende woonomstandigheden, kleine kamers en zelfs op locaties camera’s waarmee live mee gekeken kon worden door de eigenaar.

Arbeidsmigranten zijn geen tweederangs burgers en hebben net als iedereen in Nederland recht op goede huisvesting, wettelijke betaling en ze moeten kunnen gaan en staan waar ze willen. Daarom controleert de overheid of arbeidsmigranten goed gehuisvest zijn, of zij voldoende verdienen en of zij beschikken over hun ID-bewijs.

Het is een taak van de overheid om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, dat iedereen gelijke kansen krijgt én dat de leefomgeving veilig is en blijft. Wanneer vermoedens bestaan dat deze zaken in het geding zijn, treedt de overheid hier gezamenlijk tegen op.

Aan de hand van de informatie die gisteren is verzameld, bepalen de gemeenten, politie, Inspectie SZW en de Belastingdienst de eventuele vervolgacties.

Heeft u informatie over de leef- of werkomstandigheden van arbeidsmigranten? Meld dat dan bij uw gemeente. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Bel (0800) 7000.

Afbeelding

Slaapkamer

Afbeelding

Voorbeeldweergave Naam Tweepersoons slaap en woonkamer