Betaling eigen bijdrage Wmo

Wanneer u hulp en/of ondersteuning krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moet u een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand.

Door een technisch probleem in de systemen van het CAK heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Het CAK doet er alles aan, wanneer u ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt, zo snel mogelijk een persoonlijk bericht te sturen. De komende maanden verstuurt het CAK stap voor stap de facturen.

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = maximaal € 190,-. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het CAK af te spreken. Dit bieden wij aan om betalingsproblemen te voorkomen. Klanten kunnen hier gebruik van maken zodra zij facturen ontvangen. Informatie hierover staat op alle facturen.

Meer informatie over de Wmo 2020 is  op www.hetcak.nl/wmo2020 te vinden. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen.