Grote opkomst bij digitale avond voor het lokale Beweeg- en Sportakkoord

Op dinsdagavond 24 november kwamen meer dan 50 verenigingen, organisaties en inwoners digitaal bij elkaar om samen aan de slag te gaan voor het lokale Beweeg- en Sportakkoord ‘Heel Montferland Beweegt’.

Een diverse groep van (verenigings)bestuurders, trainers, buurtsportcoaches, huisartsen, praktijkondersteuners, welzijnswerkers stond om 19.00 uur te trappelen om te beginnen. Sportformateur Hans van Egdom deed de aftrap. Hij blikte terug op het proces tot nu toe en keek ook vooruit op welke wijze het definitieve akkoord tot stand gaat komen.

Vervolgens gingen de aanwezigen onder leiding van vijf aanvoerders aan de slag met het uitwerken van een aanvalsplan op de volgende ambities:

  • Een toekomstig sportlandschap met sterke en vitale sportaanbieders
  • Jeugd vaker en beter laten bewegen
  • Meer ouderen vaker en gezonder in beweging
  • Een inzichtelijk sportaanbod voor alle inwoners van Montferland
  • Sport en bewegen in de openbare ruimte

In twee speelhelften van vijfendertig minuten ontstonden heel veel plannen en ideeën om daadwerkelijk werk te gaan maken van alle ambities. Vooral de wens om meer met elkaar te verbinden en samen op te trekken kwam heel nadrukkelijk naar voren. Samen kom je verder!

Op naar een definitief akkoord

Sportformateur Hans van Egdom gaat nu aan de slag om alle ideeën in één akkoord uit te werken. Begin 2021 (naar verwachting in februari) vindt er vervolgens een officieel ondertekenmoment plaats. Verenigingen, organisaties en inwoners zetten dan hun handtekening onder de definitieve versie van het lokale Beweeg- en Sportakkoord ‘Heel Montferland Beweegt’.

Wat is een lokaal Beweeg- en Sportakkoord?

In de zomer van 2019 is er door de landelijke overheid een Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ gesloten. Dit akkoord heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Om dat doel te realiseren is afgesproken dat sport- en beweegaanbieders, gemeente en andere partners een eigen lokaal sportakkoord sluiten en uitvoeren. Een sportformateur ondersteunt bij de totstandkoming van het akkoord. Vervolgens gaan lokale teams samen aan de slag met de uitvoering. Er is uitvoeringsbudget vanuit de landelijke overheid beschikbaar om de ambities te realiseren.

Ook meedoen?

Wilt u ook meedoen met ‘Heel Montferland Beweegt’ en/of heeft u nog goede ideeën voor het akkoord? Sluit u ook aan bij de beweging met de ambitie om heel Montferland in beweging te krijgen en stuur een e-mail naar sportakkoord@montferland.info.

Afbeelding

Screenshot van digitale avond Beweeg- en sportakkoord