Hoe hitte- en waterbestendig is jouw omgeving?

Waar kunnen we droogte, wateroverlast, overstromingen en hittestress verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen is er een klimaatatlas samengesteld. Deze atlas laat de mogelijke effecten van klimaatverandering zien tot op perceelniveau en op een interactieve manier. Thema’s: wateroverlast, overstroming, droogte en hitte. Diverse kaarten geven inzicht in de effecten in de eigen buurt en waar het risico op overlast het grootst is. Een kaart toont bijvoorbeeld het effect van extreme neerslag. Welke straten overstromen dan? Een andere kaart geeft aan in welke gebieden het op tropische dagen extra heet aanvoelt. Je kunt de klimaatatlas vinden op www.weetvanwater.nl/klimaatatlas.

De effecten van de klimaatverandering zullen ook in onze gemeente merkbaar zijn. Zo kan er in de kernen hitte-overlast en droogteschade in tuinen en groenstroken ontstaan; er zal in korte tijd meer neerslag vallen, waardoor de kans op wateroverlast en overstromingen toeneemt. Ook in het verkeer kan dit tot hinder en zelfs stormschade leiden. De gevolgen zien we ook terug door extra sterfgevallen door hitte, ziekten en plagen en een toename van exoten zoals de eigenprocessierups en de buxusmot.

Op de website van www.weetvanwater.nl vind je veel tips hoe jij een steentje kunt bijdragen aan het vergroenen van je leefomgeving. Zoals het vergroenen van je tuin en het afkoppelen van de regenpijp van het riool.

Klimaatatlas Montferland