Mantelzorgcompliment voortaan via Welcom

De gemeente Montferland heeft besloten om in 2020 de waardering van mantelzorgers geheel over te laten aan Welcom. Het is dus niet meer mogelijk om via de gemeente een mantelzorger voor te dragen voor het mantelzorgcompliment.

Verandering en versobering

Elke gemeente kan zelf kiezen hoe zij de waardering van mantelzorgers wil vormgeven. De gemeenteraad van Montferland heeft keuzes moeten maken om met de beperkte financiële middelen toch zoveel mogelijk mantelzorgers te kunnen waarderen voor hun inzet. Voor meer informatie over het Mantelzorgcompliment 2020 vindt u op de website van Welcom.

Ondersteuning aan mantelzorgers blijft overeind

Het is belangrijk dat mantelzorgers ondersteund worden. Het Steunpunt Mantelzorg van Welcom biedt informatie, praktische hulp, groepsbijeenkomsten en gesprekken voor wie dit nodig heeft. Meer informatie vindt u in bijgaande brochure: