Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

 • Ontbrekende schakel N316 open voor verkeer

  Ontbrekende schakel n316

  Op vrijdag 31 juli 2020 gaat om 15:00 uur de provinciale weg Ontbrekende schakel N316 officieel open voor verkeer onder de naam Burgemeester van Breemenweg.

 • Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties

  Coronavirus COVID-19

  Wilt u ideeën voor aanpassing van uw bedrijfsvoering, die passen binnen de huidige regelgeving, ontwikkelen en uitvoeren? Heeft u maatregelen genomen met betrekking tot de anderhalvemetersamenleving, of gaat u deze maatregelen nemen? Dan kunt u vanaf 4 augustus 2020 subsidie aanvragen.

 • Taxushaag snoeien in ‘Strijd tegen kanker’

  Stichting Taxus - snoeisel

  De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting Taxus Taxi blijkt ook dit jaar weer een groot succes. Inmiddels weten duizenden taxusdonateurs hun weg naar de stichting te vinden. Toch wil de stichting graag een oproep doen aan alle mensen binnen het inzamelgebied, om het taxussnoeisel aan hen te doneren.

 • Betaling eigen bijdrage Wmo

  Spaarvarken, geld, muntjes

  In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen.