Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties

Wilt u ideeën voor aanpassing van uw bedrijfsvoering, die passen binnen de huidige regelgeving, ontwikkelen en uitvoeren? Heeft u maatregelen genomen met betrekking tot de anderhalvemetersamenleving, of gaat u deze maatregelen nemen? Dan kunt u vanaf 4 augustus 2020 subsidie aanvragen.

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme, zoals musea, festivals, (kleine) theaters, hotels, restaurants, evenementenorganisaties, dagattracties, campings, kermissen. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de provincie Gelderland.

U kunt de subsidie aanvragen van 4 augustus 2020 totdat het budget op is.