Veelgestelde vragen ondernemen en coronavirus

Laatst bijgewerkt: 15 juli 2020

De verspreiding van het virus zorgt ook binnen onze gemeente Montferland voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Op deze pagina leest u meer over ondernemen en het coronavirus.

Landelijke regelingen voor ondernemers

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heeft u moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen.

De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Maak alleen gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft.

U kunt de TVL-subsidie aanvragen van 30 juni 2020 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020 17.00 uur.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april 2020, 9.00 uur, een aanvraag doen.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Meer informatie vindt u op de website van het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) besloten. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld.

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Gemeentelijke regelingen voor bedrijven

Uitstel betalen belasting

Op dit moment worden vrijwel alle branches zwaar getroffen door de impact van maatregelen tegen verspreiding van het Corona virus.
Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u als ondernemer de komende tijd moeilijk zal zijn om aan de financiële verplichtingen, binnen de thans gestelde termijnen, te voldoen.

Als uw onderneming door het Corona virus de aanslag gemeentelijke belastingen niet binnen de thans gestelde termijnen kan betalen, dan verzoeken we u dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen aan: belasting@montferland.info .
Wij vragen u om in de e-mail naast naam, adres en woonplaatsgegevens ook het aanslagnummer en telefoonnummer te vermelden.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Eén van de maatregelen die het Kabinet heeft ingesteld in het kader van het economisch noodpakket is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandig ondernemers zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten.

Wilt u weten of u in aanmerking kunt komen voor de Tozo? Klik op de link 'Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)' rechts op deze pagina voor meer informatie over deze regeling.

Heeft u vragen hierover? U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur bellen met het cluster Werk & Inkomen, te bereiken via telefoonnummer (0316) 291 372. U kunt uw vraag ook mailen naar het e-mailadres: bbz@montferland.info.

Handige websites:

Heeft u vragen? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter Overbeek via p.overbeek@montferland.info.