Veelgestelde vragen over het coronavirus

Laatst bijgewerkt: 19 mei 2020

Wat is Corona?

Een virus, CORVID-19

Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen?

 • Was regelmatig en goed je handen
 • Hoest en nies in binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes (en gooi deze direct weg)
 • Geen handen schudden

Maatregelen landelijke overheid

 • Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts
 • Heeft één gezinslid koorts, dan blijft het hele gezin thuis
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar
 • Werk zoveel mogelijk thuis (als kan) of spreid werktijden
 • Voor kwetsbare personen: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer
 • Vermijd bezoek aan kwetsbare personen
 • Alle evenementen met een meldings- of vergunningsplicht zijn niet toegestaan tot 1 september  2020
 • Andere samenkomsten of bijeenkomsten zijn verboden (www.rijksoverheid.nl);
 • Basisscholen en kinderdagverblijven gaan (gedeeltelijk) open vanaf 11 mei 2020;
 • Voortgezet onderwijs/middelbare scholen blijven gesloten tot 1 juni 2020;
 • Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten;
 • Sport/fitness/sauna’s zijn gesloten;
 • Sporten buiten mag voor kinderen tot en met 12 jaar in groepjes en voor kinderen van 12-18 jaar op 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Buiten sporten en bewegen onder begeleiding is toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar zonder afstandseis en voor iedereen van 13 jaar en ouder met de afstandseis van tenminste 1,5 meter afstand van elkaar. Hiervoor moet eerst een protocol aan de gemeente worden aangeleverd. In dit protocol wordt beschreven welke activiteiten men buiten wil organiseren en op welke wijze de Corona-maatregelen worden nageleefd/geborgd. Na goedkeuring op het protocol door de gemeente kunnen deze buitenactiviteiten opgestart worden.
 • Houd gepaste afstand van elkaar (indicatie 1,5 meter);
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden;
 • Voor kappers, en andere in zogenoemde contactberoepen geldt dat zij met ingang van 11 mei, onder voorwaarden, weer geopend mogen zijn;
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden;
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Op basis van de noodverordening die in onze Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) van kracht is het verboden zich te bevinden op/bij/in gemeenschappelijke was-, douche- en toiletvoorziening bij bijv. vakantieparken, campings, recreatieparken, kampeerterreinen, natuurgebieden. Uitzonderingen: bewoners in het gebied en werknemers die er noodzakelijke werkzaamheden moeten verrichten, zoals bijvoorbeeld ten behoeve van nutsvoorzieningen.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

Wanneer wordt er nu op Corona getest?

Op 12 maart jl. is het testbeleid RIVM gewijzigd. Vanaf nu worden alleen personen getest die ziek zijn en een verhoogde kans hebben op een ernstig beloop (mensen van 70 jaar en ouder of personen met onderliggend lijden).

Wat is het verschil tussen thuisquarantaine en isolatie?

Thuisquarantaine, iemand is niet ziek en moet toch thuisblijven totdat deze persoon niet meer besmettelijk is voor anderen (maximaal twee weken in geval van coronavirus).

Isolatie, persoon is ziek of er is een mogelijkheid dat die ziek is. Door isolatie kan deze persoon anderen niet besmetten. Isolatie kan thuis of in ziekenhuis (afhankelijk van ernst klachten).

Wanneer bent u genezen van Corona?

Als je je beter voelt en 24 uur geen gezondheidsklachten meer hebt gehad, ben je genezen en draag je het virus niet meer bij je. Je kunt dan ook geen andere mensen meer besmetten.

Meer informatie over huisartsen

Om mensen die zorg nodig hebben te voorzien van verdere informatie zijn de volgende websites (afhankelijk waarbij uw huisarts is aangesloten) te raadplegen:

Is de noodverordening in onze Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) van kracht?

Noodverordening is van kracht op de afgekondigde maatregelen. Bij niet naleving kan men een boete riskeren (3 maanden hechtenis of geldboete).

Noodopvang voor kinderen 0-12 jaar van ouders met cruciale beroepen

De gemeente Montferland gaat noodopvang organiseren voor uitsluitend kinderen van ouders met cruciale beroepen. Hierbij geldt dat minimaal één van de ouders een cruciaal beroep heeft en dat het regelen van opvang niet (meer) mogelijk is. Ook hierbij geldt dat uw kind geen symptomen vertoont als verkoudheid, hoesten/niezen en/of koorts. De gemeente maakt voor deze opvang gebruik van de expertise van scholen en kinderdagverblijven en richt hiervoor geen centrale opvanglocatie in. Dit om het voor de kinderen zoveel mogelijk een ‘normale situatie’ te laten zijn, mits voldoende capaciteit beschikbaar is. In overleg met alle houders van de kinderdagverblijven in onze gemeente zijn de volgende maatregelen genomen:

 1. U meld zich bij uw school of kinderdagverblijf aan en vraagt ‘noodopvang’;
 2. Bewijs dat u en/of uw partner een cruciaal beroep heeft;
 3. De school of kinderdagverblijf kijkt met u mee of de noodopvang op de eigen locatie kan plaatsvinden of op een locatie bij een andere school of kinderdagverblijf’.

Ontwikkelingen gaan snel en kunnen ertoe leiden dat wij op enig moment een ander besluit moeten nemen.

Wat betekent ‘afstand houden vanwege het coronavirus’?

Eén van de maatregelen is ‘houd gepaste afstand van elkaar’, maar wat betekent dat nu precies?

De rijksoverheid heeft deze maatregel nader toegelicht, wat het ‘afstand houden van elkaar’ zoal in het dagelijks leven kan betekenen. Essentie: houd bij alles zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar, stel bezoek aan kwetsbare personen uit, kinderen (tot 12 jaar) kunnen buiten spelen (wel grote groepen vermijden) en boodschappen doen kan, maar probeer daarbij wel grote drukte te vermijden.

Blijven de winkels open?

Winkels worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden en voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij hun vak niet meer mogen uitoefenen.

Hoe te handelen bij weekmarkt, afhaalloket, bezorgservice, drive-through faciliteit?

Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Inrichtingen waar niet (langer) ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd kunnen openblijven. Dat geldt ook voor afhaallocaties zonder zitgelegenheid en markten (waar minder dan 100 personen samenkomen). Het bezorgen en afhalen blijft dus mogelijk, maar vermijd daarbij drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat (1,5 meter afstand) en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten). Afhaallocaties kunnen dus alléén het ‘afhaal-loket’ en/of bezorgservice openhouden, wel onder alle geldende maatregelen: dus niet ter plaatse consumeren, afstand houden van 1,5 meter, consument bestelling ophalen en direct weer vertrekken. Alle zit-, eet- en/of drinkgelegenheden moeten gesloten blijven.  

Markten waar meer dan 100 personen samenkomen vallen onder de definitie van ‘samenkomsten’ en zijn op basis van de noodverordening verboden. Landelijk worden markten gezien als een essentieel onderdeel van de voedselketen en moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

Wij adviseren u om de site van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl in de gaten te blijven houden.

Dienstverlening gemeente Montferland

In verband met corona zijn we, op afspraak, beperkt geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. In verband met het coronavirus is de locatie Gouden Handen in ’s-Heerenberg voor burgerzaken en VVV Montferland gesloten. 

Het verzoek is zoveel mogelijk ‘online’ te regelen. Ook worden externe afspraken zoveel mogelijk doorgeschoven en/of op een andere wijze ingevuld. Ook vragen wij u per pin te betalen en alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Indien u klachten heeft (neusverkouden, hoesten/niezen, koorts) dan wordt u verzocht terug te komen op het moment dat u weer genezen bent van deze klachten.

Politieposten

De reguliere openstelling van de politiepost in het gemeentehuis Didam komt voorlopig te vervallen, wel is het mogelijk om een afspraak te maken. De politiepost in ‘Gouden Handen’ in

’s-Heerenberg is voorlopig gesloten. Het politiebureau in Doetinchem is met gepaste maatregelen geopend van 9.00-17.00 uur. Wel is het mogelijk om een afspraak te maken. Voor algemene vragen kunt u ook terecht via 0900-8844 en bij spoed belt u 112.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor in deze moeilijke tijd?

De Luisterlijn is dag en nacht beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Door te luisteren helpen onze 1.500 vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. De Luisterlijn biedt al meer dan 60 jaar met goed opgeleide vrijwilligers sociale en emotionele steun op afstand. Een luisterend oor bij angst, eenzaamheid en zorgen, De Luisterlijn is (24/7 bereikbaar) op 0900-0767 (normaal tarief), of chatten via www.deluisterlijn.nl

Hoe zit het met de doorbetaling van PGB?

Op de internetpagina van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) is een FAQ (veelgestelde vragen) ingericht voor vragen rondom (doorbetaling) van het PGB:

https://www.svb.nl/nl/pgb/nieuws-coronavirus/vragen-over-coronavirus

Handhaving 1,5 meter?

Het handhaven van “1,5 meter afstand van elkaar” begint in de eerste plaats bij uzelf en u kunt vanuit uw burgerplicht elkaar ook even attenderen op het 1,5 meter afstand houden.

Zeker ook als men uit onlangs uit een gebied komt, waar Corona heerst, dan is extra alertheid geboden, thuisblijven bij klachten, sociale contacten zoveel mogelijk vermijden en als men het huis uit moet gaan, houdt overal 1,5 meter afstand van elkaar. Want alleen als we samen de strijd tegen het coronavirus aangaan heeft het kans van slagen.

Waarom zijn markten nog steeds geopend?

Landelijk worden markten gezien als een essentieel onderdeel van de voedselketen en moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is. Zolang het mogelijk is, met allerhande maatregelen, om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, kan de (week)markt doorgang vinden.

Waarom mag een kerkelijke bruiloft wel doorgang vinden?

Samenkomsten zijn verboden. Daarop zijn enkele uitzonderingen aangegeven voor bijvoorbeeld uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn, en voor samenkomsten waarbij het recht op zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden als bedoeld in artikel 6 van de Grondwet wordt uitgeoefend, mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. Op basis van deze uitzonderingen kunnen huwelijksvoltrekkingen en kerkelijke bruiloften doorgang vinden (mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn).

Zijn familiefeesten, buurtfeesten en schuttersfeesten toegestaan?

Op dit moment zijn samenkomsten en evenementen verboden. Dit betekent dan ook dat bijvoorbeeld familiefeesten, buurtfeesten en/of schuttersfeesten niet zijn toegestaan.

Is het Steunpunt Mantelzorg bereikbaar?

Vanwege het Coronavirus gaan de spreekuren niet door. Het Steunpunt Mantelzorg is telefonisch te bereiken op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00-12.00 uur via de Welzijnslijn van Welcom telefoon (0316) 29 28 28. De mantelzorgconsulenten zijn bereikbaar via mail/mobiel/whatsapp, Marja Lukassen  via 06-23498421 of m.lukassen@welcommail.nl en Elize Navis via 06-20257392 of e.navis@welcommail.nl.

Is reizen van en naar Duitsland verboden?

De Duitse overheid ontraadt niet-noodzakelijke reizen. Het is mogelijk dat de lokale autoriteiten u vragen naar het doel van uw reis, vooral bij het inreizen in Duitsland. Kunt u niet aantonen dat u een dwingende reden heeft om Duitsland in te gaan? Dan kunnen de autoriteiten u de toegang tot Duitsland weigeren. Toerisme geldt niet als dwingende reden.

Ik woon in Duitsland. Kan ik daar nog terug naar toe?

Reizen in en door Duitsland is nog mogelijk en de grenzen met Nederland zijn open. Aangezien niet-noodzakelijke reizen door de Duitse overheid sterk worden ontraden, is het mogelijk dat u door de lokale autoriteiten gevraagd wordt naar het doel van uw reis.

Is grensarbeid nog toegestaan (bijvoorbeeld Nederlanders die werken in Duitsland)?

Ja, de grenzen blijven open en grenswerkers kunnen hun werk blijven doen. Dit uiteraard wel binnen de limieten van de opgelegde maatregelen die in elk land gelden. De opgelegde maatregelen en de handhaving in Nederland en Duitsland kunnen van elkaar verschillen.

Vanaf 10 april geldt dat inreizenden die een meerdaags bezoek aan het buitenland hebben gebracht, 14 dagen in thuisquarantaine in Duitsland moeten. Uitgezonderd van de quarantaineplicht zijn:

 • Personen betrokken bij goederentransport;
 • Grenspendelaars (inclusief mensen werkzaam in de medische sector);
 • Personen die Duitsland bezoeken vanwege zwaarwegende sociale redenen (bijvoorbeeld het verzorgen van een ziek familielid in Duitsland).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites:

Wat als door Corona de spanningen thuis verder oplopen?

Op bijgevoegde pdf-bestand staan praktische tips voor situaties als de spanningen thuis te hoog oplopen en er onveilige situaties dreigen te ontstaan ten tijde van de corona-crisis. De nadruk ligt op handelingsperspectieven voor omstanders.

Zie daarvoor pdf-bestand 'Wat als de spanningen thuis oplopen?' of de website van de VNG.

   

  Vragen van ondernemers

  Informatie over regelingen voor en veelgestelde vragen van ondernemers vindt u op onze pagina 'Regelingen en veelgestelde vragen ondernemen en coronavirus'. 

  Andere mogelijkheden zijn de eigen branche-organisatie, Kamer van Koophandel (of telefonisch te bereiken via t. 0800-2117) of rijksoverheid.

  Meer informatie