Inwonerspanel 'Montferland Spreekt'

Als lid van Montferland Spreekt heeft u direct invloed op de kwaliteit van uw leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten. Doet u mee? Daar staat natuurlijk ook wat tegenover! U krijgt inzicht in de resultaten van de onderzoeken waar u aan meedoet en een toelichting van de gemeente op wat zij met alle input doen.

Ik wil me graag inschrijven