Kapvergunning

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van ruim 18.500 bomen langs wegen, in parken en op pleinen. Een meervoud daarvan staat in tuinen, weilanden en bossen.

Heeft u een boom in de tuin staan die u wilt kappen? Dan adviseren we een vergunningscheck te doen om te kijken of een kapvergunning nodig is. Bomen waarvoor een kapvergunning nodig is, zijn bepalend voor het straatbeeld. Een goede afweging voordat een vergunning wordt afgegeven is dan ook noodzakelijk.

Op 19 december 2019 is door de gemeenteraad besloten dat voor het kappen van bomen met een diameter van 50 cm of groter op een stamhoogte van 1,3 meter een kapvergunning nodig is. Daarnaast is er een bomenlijst met gemeentelijke bomen vastgesteld. Deze bomen kunnen niet gekapt worden zonder kapvergunning. Bekijk hier de gemeentelijke bomenlijst.

Op de website www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningscheck doen en digitaal een kapaanvraag indienen.

Wij adviseren het kappen van bomen uit te voeren in de winterperiode. Dan heeft u een beperkte hoeveelheid groenafval, aangezien er geen blad aan de bomen zit. Daarnaast worden de broedende vogels niet gestoord door de uitgevoerde werkzaamheden.

Vermeld onderstaande in uw aanvraag

  • Minimaal 1 digitale foto van de betreffende boom. Zorg dat op de foto(’s) duidelijk te zien is waarom u de boom wilt kappen of snoeien;
  • Situatieschets om misverstanden over de exacte boom en de locatie te voorkomen;
  • De stamdiameter van de boom;
  • Omschrijving reden van kap;
  • Een voorstel tot herplant van een vervangende boom;
  • Een rapport van een deskundige waaruit de noodzaak tot kappen blijkt.