Kaveluitgifte Kerkwijk Didam gestart

Montferland is een gemeente met karakter en bruist o.a. door bouwactiviteiten. Aan de zuidzijde van Didam wordt de woonwijk Kerkwijk ontwikkeld. De wijk bestaat uit vrijstaande, halfvrijstaande en rijwoningen.

Kaveluitgifte Kerkwijk fase 5 e.v. te Didam.

Binnenkort worden er 5 gemeentelijke woningbouwkavels uitgegeven. Op een woningbouwkavel kunt u zelf uw woning (laten) ontwerpen en bouwen.

De uitgifte betreft 5 kavels voor de bouw van een vrijstaande woning van ca.  333 m² tot ca. 620 m².  Voor meer informatie over de ligging van de kavels kijk op www.montferland.info/woningbouwkavelkaart.

De verkoopprijs voor de kavels 5 en 8 bedraagt  € 251,50/ m2 exclusief  BTW en voor de kavels 25, 26 en 99 bedraagt de verkoopprijs € 231,--/m² exclusief BTW.

Heeft u interesse? Schrijf u dan in!

De inschrijftermijn loopt van 12 oktober 2021 tot en met 8 november 2021. Inschrijfformulieren die na deze datum binnenkomen worden terzijde gelegd. Let Op! Er is een inschrijfformulier voor de kavels 5 en 8 en een inschrijfformulier voor de kavels 25, 26 en 99. Wilt u zich voor alle kavels inschrijven dan moet u 2 inschrijfformulieren invullen en inleveren. De inschrijfformulieren kunt u mailen naar gemeente@montferland.info, verzenden naar Gemeente Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam of inleveren bij de publieksbalie in het gemeentehuis te Didam.
 

Let op! Voor deze kavels is in de koopovereenkomst een zelfbewoningsplicht van 3 jaar opgenomen. 

Loting bij uitgifte

Bij meerdere aanmeldingen vindt de uitgifte plaats door middel van verloting. U ontvangt hiervoor na de inschrijftermijn een uitnodiging.

Tijdens de lotingsbijeenkomst worden – afhankelijk van het aantal belangstellenden – loten gemaakt. De kandidaten trekken op alfabetische volgorde een lot. De kandidaat met lotnummer 1 mag als eerste een keuze maken. De loting vindt plaats in het bijzijn van een notaris. U dient op deze lotingsavond in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Indien u afwezig c.q. verhinderd bent, maar u wenst wel deel te nemen aan de uitgifte, dan kunt u zich laten vertegenwoordigen door een derde die in het bezit dient te zijn van een machtiging en een geldig legitimatiebewijs om namens u op te mogen treden. Indien u niet naar de uitgifte komt en geen gemachtigde stuurt, dan vervalt uw inschrijving.

De notariële akte zal uitsluitend op naam worden gesteld conform de naam/namen van de inschrijving. Het is dus niet mogelijk na de inschrijving nog een (andere) partner op te geven. Inschrijving is slechts 1 keer mogelijk. Het is dus niet mogelijk zelf in te schrijven als men ook als partner vermeld is bij een andere inschrijving. Indien toch in strijd hiermee wordt ingeschreven, worden alle inschrijvingen, waarop de namen van deze personen voorkomen, terzijde gelegd.

Informatie over de kavels