Kiezerspas

Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont. U vraagt een kiezerspas aan bij de gemeente.

U kunt geen kiezerspas aanvragen bij gemeenteraadsverkiezingen. 

Een kiezerspas aanvragen kan alleen in het gemeentehuis in Didam.

Aanvragen

Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. 

Persoonlijk aanvragen 

U vraagt uiterlijk 1 dag voor de verkiezingen voor 12.00 uur ’s middags een kiezerspas aan. 

Schriftelijk aanvragen 

  • U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit op naar de gemeente. 
  • Stuur uw stempas mee met de aanvraag;
  • Uw aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag door de gemeente zijn ontvangen.  

Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt. 

Meenemen

Als u de kiezerspas persoonlijk aanvraagt, neemt u het volgende mee: 

  • Uw geldige identiteitsbewijs; 
  • Uw stempas. 

Meer informatie

In welke gemeente u kunt stemmen met een kiezerspas, hangt af van de verkiezing: 

  • Provinciale Statenverkiezingen: in een gemeente in dezelfde provincie.
  • Waterschapsverkiezingen: in een gemeente in hetzelfde waterschap.
  • Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen of overige referenda: in elke Nederlandse gemeente.

Kijk ook op de website van kiesraad voor meer informatie.