Meedenken met de gemeente?

Inwonerparticipatie, oftewel het betrekken van inwoners bij plannen en projecten van de gemeente. Het gebeurt steeds vaker. Een positieve ontwikkeling waardoor de verhouding tussen de overheid en inwoners veranderen. Een verandering waarbij inwoners steeds vaker actie ondernemen in hun omgeving!

Bij de gemeente Montferland willen we het meedenken en meewerken van inwoners motiveren en aanmoedigen. We willen initiatieven en projecten met inwoners, organisaties en verenigingen oppakken en samen tot nieuw beleid komen. Op dit moment lopen al meerdere initiatieven binnen de gemeente waarbij we inwoners betrekken, bijvoorbeeld bij de bloemenbuurt van Didam en de omgevingswet.

Participatiekader

Het belangrijkste bij inwonersparticipatie is dat de deelnemers weten wat er van hun verwacht wordt en wat de inspraakmogelijkheden zijn. Dit moet voor alle partijen helder en duidelijk zijn. Daarom heeft de gemeente de opdracht een kader te schrijven waarin verwoord staat, hoe de gemeente omgaat met participatie. Hierin geven we antwoord op de vragen:

  • Waarom inwonerparticipatie?
  • Wat is de rolverdeling tussen de raad, het college, de organisatie, marktpartijen en inwoners?
  • Bij welke werkzaamheden en soorten dienstverlening kunnen we inwoners laten meedenken?
  • Welke vormen van meeweten, meedenken en meewerken zijn er?
  • Hoe gaan we als gemeente om met particuliere initiatieven?
  • Hoe passen we participatie toe in de praktijk?

Eind 2020 verwachten we het participatiekader en de bijbehorende verordening af te ronden. 

Doe mee!

Bij het schrijven van het kader willen we al zoveel mogelijk inwoners laten meedenken. We onderzoeken wanneer inwoners betrokken willen worden en wanneer niet. Ook worden de Wijk- en dorpsraden hierbij meegenomen.

Wil jij ook meepraten? Geef je dan op voor het panel Montferland Spreekt. Je ontvangt halverwege juni al een enquête over meedenken en meewerken met de gemeente. Het panel wordt zo’n 4 keer per jaar ingezet om te peilen hoe inwoners denken over initiatieven van de gemeente. Denk ook mee en meld je aan!