Officieel bericht van burgemeester Peter de Baat

“In augustus heb ik om gezondheidsredenen en in overleg met de Commissaris van de Koning mijn werkzaamheden neergelegd. Dat was natuurlijk een teleurstelling. Ik ben geraakt door de vele lieve en heel persoonlijke reacties van mensen binnen en buiten de gemeente. Alle kaarten, brieven, berichtjes op social media, bloemen en fruitmanden doen me goed. Heel hartelijk bedankt!

Onder begeleiding van de huisarts en de bedrijfsarts werk ik intussen verder aan mijn herstel. Ik zoek daarin mijn weg en dat kost tijd. In die omstandigheden kan ik me helaas niet inzetten voor bestuur en inwoners van Montferland. Ik verwacht op termijn niet in de gemeente te re-integreren. Er wordt in Montferland een waarnemend burgemeester aangesteld. Deze zal voor langere tijd waarnemen.

Ik wens Harry de Vries als waarnemend burgemeester veel succes met het afronden van de besluitvorming over de voorliggende bestuurlijke opgaven en dilemma’s. En ik hoop dat die besluiten mogen bijdragen aan het welzijn van onze inwoners”.

burgemeester Peter de Baat