Ondersteuningsverklaring afleggen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 14 dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf.

Hoe het werkt

Om mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezing, moeten politieke partijen die nog niet in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd, per kieskring waarin zij willen meedoen 30 ondersteuningsverklaringen inleveren. Deze verklaringen moeten worden afgelegd door kiesgerechtigden, op het gemeentehuis in hun gemeente. Hiervoor kunt u een afspraak maken via bovenstaande knop 'Afspraak maken'.

Ingevolge artikel 2 van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 is er gedurende vier weken voorafgaand aan en op de dag van de kandidaatstelling gelegenheid om een ondersteuningsverklaring af te leggen op het gemeentehuis.

Nadat de verklaring is ondertekend en van een stempel is voorzien wordt deze aan de kiezer meegegeven. Zie ook de informatie op de website van Kiesraad.

Kiezers die zonder afspraak een ondersteuningsverklaring komen afleggen tijdens de openingstijden van de locatie Didam, worden daartoe in de gelegenheid gesteld. Dit uiteraard met inachtneming van de regels rond covid-19