Resultaten enquête 'openbaar groen in Montferland'

Beste inwoner,

Recentelijk is er vanuit de gemeente en het inwonerspanel MontferlandSpreekt een enquête uitgezet over het openbaar groen in Montferland. U heeft hier wellicht aan deelgenomen of u bent simpelweg geïnteresseerd in de resultaten.

Wij zijn allereerst zeer tevreden en dankbaar voor al deze waardevolle inbreng. Wij danken u van harte voor uw deelname aan dit verdiepende onderzoek. Uw reacties, suggesties en ideeën zorgen ervoor dat het groenbeleidsplan beter kan aansluiten op de wensen en doelen voor het groen in onze gemeente vanuit de samenleving.

Wij zijn erg benieuwd of u zich herkent in de conclusies die uit de resultaten van het onderzoek worden getrokken. Ook willen we graag de vijf thema’s die uit deze conclusies zijn getrokken bij u toetsen. Zijn dit inderdaad de meest belangrijke thema’s, ofwel visierichtingen, uit dit onderzoek waar de gemeente mee aan de slag moet in het groenbeleidsplan?

Reacties op de rapportage kunnen gestuurd worden naar gemeente@montferland.info met als onderwerpregel 'Groenbeleidsplan', graag voor 30 oktober 2020.

Later in het proces krijgt u tevens de gelegenheid om op het concept groenbeleidsplan te reageren. Wij hopen ook dan uw reactie tegemoet te zien komen.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en inzet. Samen werken we aan een prettige en groene gemeente!