Samenstelling college

P. (Peter) de Baat

Burgemeester

Openbare orde en veiligheid, Algemeen bestuurlijke en juridische zaken, Kabinetszaken, Integriteit, Publiekszaken, Erfgoedbeleid en (regionaal) archief, Regionale en internationale samenwerking.
 

 

Burgemeester Peter de Baat

W.J.A. (Walter) Gerritsen

Wethouder, 1e loco-burgemeester

Ruimtelijke Ontwikkeling, Logistiek, Samenwerking bedrijventerreinen West-Achterhoek, Volkshuisvesting, Vergunningverlening (waaronder Milieu), Monumenten (erfgoedbeleid), Omgevingswet, Project Bloemenbuurt Didam, Grondzaken.

Christen Democratisch Appèl
 

 

Walter Gerritsen

J.H.M. (Jan) van Halteren

Wethouder, 2e loco-burgemeester

Duurzaamheid- Onderwijs en Jongerenbeleid- Welzijn (incl. kunst en cultuur)- Monumenten.

Lokaal Belang Montferland
 

 

van Halteren, Jan

M.G.E. (Martin) Som

Wethouder, 3e loco-burgemeester

Werk en Inkomen (beleid), Werk en Inkomen (uitvoering), Economische zaken, Recreatie en toerisme, Financiën, Belastingen, Gemeentelijk vastgoed (gebouwen).

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 

 

Martin Som

G.J.M. (Ruth) Mijnen

Wethouder, 4e loco-burgemeester

Bestuurlijke vernieuwing incl. WKW, Kunst en cultuur, Jongeren, Sport, Project voetbalaccommodaties, Project zwembad de Hoevert, Voorzieningenbeleid kernen, Onderwijs, Onderwijshuisvesting, Project brede school ’s-Heerenberg.

D66
 

 

Ruth Mijnen

O.G. (Oscar) van Leeuwen

Wethouder, 5e loco-burgemeester

Openbare Werken (mobiliteit, infra, riool, groen, water), Personeel en organisatie (incl. facilitaire zaken), Informatie en automatisering, Dienstverlening, Communicatie en voorlichting, Duurzaamheid (energie en klimaat), Project masterplan Didam.

Christen Democratisch Appèl
 

 

Oscar van Leeuwen

M.J.J. (Marcel) Wagener

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Marcel Wagener