Sociale Raad

De samenstelling van De Sociale Raad Montferland en alle contactgegevens vindt u op de pagina 'Contactgegevens' onderaan deze pagina.

Onafhankelijk voorzitter van de Sociale Raad Montferland is de heer B.J. Krouwel . Secretaris is mevrouw N. Hoogcarspel. Ambtelijk secretaris is mevrouw A.E.M. Banus.

Doelstelling Sociale Raad

De SRM stelt zich tot doel om het college gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien over zaken die de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk sociaal-maatschappelijk beleid betreffen.  

De vergaderingen van de Sociale Raad zijn niet meer openbaar.