Sociale Raad

De samenstelling van De Sociale Raad Montferland en alle contactgegevens vindt u op de pagina 'Contactgegevens' onderaan deze pagina.

Onafhankelijk voorzitter van de Sociale Raad Montferland is de heer B.J. Krouwel . Secretaris is mevrouw N. Hoogcarspel. Ambtelijk secretaris is mevrouw A.E.M. Banus.

Doelstelling Sociale Raad

De SRM stelt zich tot doel om het college gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien over zaken die de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk sociaal-maatschappelijk beleid betreffen.  

De Sociale Raad Montferland bevindt zich momenteel in de 'Corona stand'. Sommige dingen gaan nu nét even anders. Waar u eerder welkom was op onze vergaderingen, moeten wij u nu helaas teleurstellen. Vergaderen doen wij nu via de mail of fysiek op de gestelde 1,5 meter afstand zonder belangstellende bezoekers. Zodra er een eind komt aan deze situatie dan informeren wij u direct via deze site.