Solidariteitsfonds SUN

In 2014 bestond het Solidariteitsfonds 25 jaar. Op 29 september 1989 is in de voormalige Gemeente Didam de 'Stichting Noodfonds Didam' opgericht met als doel, zoals dit in de oprichtingsacte is opgenomen: "het maatschappelijk functioneren van inwoners van de gemeente Didam te verbeteren daar waar dit het meest bedreigd wordt en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."

Inmiddels is er wel wat veranderd. Zo zijn de voormalige gemeenten Bergh en Didam samengegaan in de Gemeente Montferland, is in november 2004 het 'Noodfonds' overgegaan in de Stichting 'Solidariteitsfonds Montferland' en zijn grote maatschappelijke veranderingen teweeg gebracht in de laatste tien jaar. Deze veranderingen hebben er mede toe bijgedragen aan de diversiteit en beoordeling van de aanvragen.

Het bestuur van de Stichting Solidariteitsfonds heeft daarom besloten zich aan te sluiten bij de landelijke organisatie SUN Nederland door te gaan samenwerken met het lokale SUN-noodhulpbureau in Doesburg. Door deze samenwerking denkt het bestuur beter in staat te zijn financiële noodhulpvragen vanuit de Gemeente Montferland te kunnen behandelen. Eind 2020 zal worden bepaald of de samenwerking definitief zal worden. Meer informatie en manieren om in contact te komen vindt u op de website van SUN Doesburg.