Subsidieregeling woningaanpassing (Thuis in Montferland) niet meer gesubsidieerd

In het kader van de begroting 2021 is een pakket aan bezuinigingsmaatregelen door de gemeenteraad vastgesteld. Eén van de maatregelen betrof het m.i.v. 2021 niet langer subsidiëren van de subsidieregeling woningaanpassing (Thuis in Montferland).

Nu er door de gemeenteraad geen budget beschikbaar is gesteld kan er geen subsidieplafond worden vastgesteld als gevolg waarvan (op grond van artikel 4.1.2 van de subsidieregeling) aanvragen om subsidie worden afgewezen.