Werkaanvaardingspremie

Ontving u een bijstandsuitkering van onze gemeente en is uw uitkering na 1 juli 2017 beëindigd, omdat u aan het werk bent gegaan? In dat geval kunt in aanmerking komen voor een éénmalige werkaanvaardingspremie.

Hoe het werkt

Om in aanmerking te komen voor de éénmalige werkaanvaardingspremie, moet u voldoen aan tenminste de volgende voorwaarden:

  • U heeft minimaal 3 maanden een uitkering gehad van de Gemeente Montferland, voordat u aan het werk bent gegaan;
  • U heeft niet eerder een werkaanvaardingspremie gehad van de Gemeente Montferland;
  • U was ouder dan 21 jaar op de datum dat wij uw uitkering hebben beëindigd.

Wat u nodig hebt

Een salarisspecificatie of een ander bewijsstuk  waaruit blijkt dat u in de 6de maand nadat wij uw uitkering hebben beëindigd nog steeds inkomsten uit arbeid ontvangt.

Goed om te weten

De hoogte van de premie is € 1.500,00 en wordt in twee delen uitbetaald. Wanneer wij uw uitkering beëindigen controleren wij automatisch of u recht heeft op het eerste deel van de werkaanvaardingspremie. Dit hoeft u dus niet aan te vragen. Het eerste deel van de premie bedraagt € 500,00.

Om recht te hebben op het tweede deel van € 1.000,00, moet u minimaal 6 maanden nadat wij uw uitkering hebben beëindigd nog steeds werken.  Dit moet u kunnen aantonen.

Vraag de werkaanvaardingspremie aan via bovenstaande knop 'aanvragen'.